Wednesday, February 11, 2009

Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan Waktu
untuk membaca kerana membaca itu sumber hikmah,
menyediakan waktu tertawa kerana tertawa itu muziknya
jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir kerana berfikir itu
pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal
kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu
untuk bersenda kerana bersenda itu membuat muda selalu
dan menyediakan waktu beribadat kerana beribadat itu
adalah ibu dari segala ketenangan jiwa.

Qoute send by Sharina... thanks dear